Åpningstider

Vi har timer på faste tider:

Mandag: 17.30 – 18.30 – 19.30
Onsdag: 17.30 – 18.30 – 19.30
Fredag: 17.30 – 18.30 – 19.30

Disse tidene er timer som blir holdt av CrossFit Level 1 sertifiserte trenere. Utenom disse oppsatte tidene står man fritt til å bruke vår nøkkelordning og holde på med egentrening